Location

Name VIKOM LTD
CEO LEE KEUM RO
Address Đường B3, Khu B, KCN Phố Nối A, Văn Lâm, Hưng Yên
Charter
Departure  Sản xuất, lắp ráp phụ tùng ôtô và linh kiện vỏ sạc điện thoại


Xem Công ty TNHH VIKOM ở bản đồ lớn hơn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>